Autoklaw W&H

Autoklaw W&H typu B

Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem w autoklawie. Zwłaszcza w medycynie, badaniach mikrobiologicznych oraz w badaniach materiałów sterylizowane w autoklawie są urządzenia i materiały wielorazowego użycia i stabilne temperaturowo.

 

 

Jakie zalety ma taki rodzaj sterylizacji?

Sterylizacja w autoklawie jest jedną z najważniejszych metod zabijania drobnoustrojów. Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem jest obecnie najbezpieczniejszą metodą sterylizacji. Poprzez kondensację pary wodnej na sterylizowanym ładunku uwalniana jest energia, która powoduje nieodwracalne uszkodzenie mikroorganizmów.