Sedacja gazem rozweselającym

Nasza mała Pacjentka podczas sedacji gazem rozweselającym