Krzysztof Kozłowski

lek.dent. specjalista chirurgii stomatologicznej

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Ukończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Absolwent Practiculum Implantologii.

Zajmuje się chirurgią stomatologiczną i implantologią, uczestnik kursów i konferencji związanych z tą tematyką.

Zakres świadczonych usług
  • Implantologia

  • Chirurgia stomatologiczna

Znajomość języków
  • Język Angielski