Dental implants

Dental implants


How to manage with permanent tooth loss? Modern implant systems are the answer. Our German BEGO implants are a solution that will restore a beautiful and healthy smile.

Elapsing time and dental diseases cause permanent defekts. Defects in dentition not only badly affect our self-esteem, but mainly disturb the fundamental role of the masticatory system through changes resulting from the loss of teeth. Aesthetics is disturbed by sagging cheeks or changes in facial features.

The loss of teeth can cause a lot of negative effects, such as shifting or tilting of the teeth in the vicinity of the defect, alteration of occlusion, difficulty in chewing, changes in the temporomandibular joints.

Modern dentistry provides an effective solution that will help restore a healthy and beautiful smile. Dental implants or endosseous implants can permanently correct and stabilize the occlusal situation. They improve the quality of life! Thanks to implants, we do not expose the adjacent teeth to the risk of their loss or damage.

In our clinic, we offer implant treatment at the highest level. Due to the fact that we are working on several systems, we have the ability to select the appropriate implant in each case.

What is an implant?

An implant is a screw of few millimeters with an external thread and a specially prepared titanium surface, it is in direct contact with the bone. The implant is attached to the connector and the crown above it, which is the visible part of the tooth.

We invite you to our implant consultation. Our doctors will answer all your questions!

Implantation of the dental implants:


KONSULTACJA - wizyta konsultacyjna jest konieczna, aby zapoznać się z Państwa oczekiwaniami oraz ocenić możliwości kliniczne wykonania zabiegu.PLAN LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO powstaje w oparciu o konsultację, która daje możliwość postawienia właściwej diagnozy. Każdy plan leczenia jest unikalny, dostosowany do indywidualnych możliwości, potrzeb i wymagań pacjenta. Do konsultacji implantoogicznej niezbędny jest wykonanie zdjęć pantomograficznych lub tomografii komputerowej (zdjęcie powyżej).


ZABIEG - po odbyciu konsultacji, wykonaniu badań oraz pozytywnej kwalifikacji przystępujemy do wykonania zabiegu implantacji. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, ponieważ wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym, dodatkowo każdy z naszych pacjentów po wykonanym zabiegu  jest zabezpieczony farmakologicznie (osłona antybiotykowa)
Czas w jakim wykonujemy pojedyncze wszczepienie implantu wraz z przygotowaniem pacjenta oraz wykonaniem kontrolnego zdjęcia pozabiegowego to około 50 minut.

Na zdjęciu poniżej dr. Paula Tymoszuk podczas zabiegu wszczepienia implantów.


Po około dwóch tygodniach pacjent zgłasza się do nas na zdjęcie szwów. Po wykonanym zabiegu implant musi się zintegrować z kością. Jest to okres od 3 do 6 miesięcy, o jego długości ostatecznie decyduje lekarz prowadzący. Dla zachowania estetyki w okrecie integracji wszczepu pacjent może otrzymać koronę tymczasową.

Prosthetic solutions

Treatment with the incorporation of the implant enables a range of prosthetic solutions:

- one implant + crown in case of loss of one tooth

- dental bridge (prosthetic construction replacing several missing teeth). The bridge may be supported on two or more implants. It is important to bear in mind that prosthetic bridges are permanent solutions, permanently anchored in the mouth. They may be made of ceramic or composite substructure of titanium, steel, gold or zirconium.

- complete denture. Dentures are mounted on a number of implants (up to 6), so that a high stability of the denture is obtained.

Prosthetic components offered in our clinic are made in the best prosthetic laboratories.

Contact form


Make an appointment. Call us or use the form, we will call you back.

Registration on line

On-line registration is
available 24 hours a day

CARD PAYMENT

In our offices we
accept payment by card.

Free parking for customers

during your visit