Garanti

Alle tjenester som utføres helt i våre tannlegelokaler er dekket av garanti. Nedefor presenterer vi detaljerte garantibetingelser.

Tannfyling:


 • 1 års garanti med riktig  tannstilling,
 • 6 måneders garanti på fyllinger i melketenner ,
 • 3 måneders garanti på fyllinger i døde tenner eller når fyllingen utgjør mer enn 50% av tannvolumet.

Protetisk behandling:


 • 1 års garanti på implanter,
 • 2 års garanti på faste og avtakbare proteser.

For proteser begynner garantien å gjelde når protesebehandlingsplanen fastsatt av den behandlende legen er ferdig.

Tannimplantat:


 • 5-10 års garanti på implantert tannimplantat,
 • 2 års garanti på prostetisk arbeid på implantater.

Ved manglende tenner som ikke blir supplert forkortes garantitiden til 6 måneder.

Garantibetingelser


 • Kontroll hos den behandlende legen minst 1 gang i året med mindre noe annet er bestemt,
 • systematisk hygienisering (scaling, tannrensing og fluorisering) hver 6. måned,
 • oppretholding av munnhygiene i samsvar med anbefalinger,
 • umiddelbart gjennomføring av anbefalinger fra den behandlende legen som anbefales under oppfølgingsbesøk.

Garantien dekker ikke:


 • Midlertidige løsninger, f.eks. midlertidige tannkroner, umiddelbare proteser,
 • behandliger som presenteres på forhånd som ikke dekket av garanti eller dekket av den delvis og utført på forespølsel fra pasienten,
 • gjentatt rotbehandling av en tann som før var behandet andre steder enn Mediss tannklinikker,
 • en protese som var reparert eller limt annet sted enn på Mediss tannklinikker.

Garantien dekker ikke skadet som følger av:


 • Mannglende overholdelse av anbefalinger om munnhygiene,
 • Manglende overholdelse av ambefalinger og indikasjoner fra den behandlende legen
 • Når pasienten ikke kommer ikke på kontrollbesøkene,
 • Mekaniske skader,
 • Skader på tannkroner som er gjørt mellom kanalbehandlingprosedyrer,
 • Skader på tannkroner i tenner etter behandling av tannkanaler som ikke ble gjenoppbygget protetisk,
 • Erstatting av bare noen manglende tenner og i konsekvens overbelasting av det området med protesen,
 • Bein tap og endringer i periodontium,
 • Korreksjoner utført i andre tannklinikker,
 • Sykdomer som har ugunstig påvirkning på tilstanden i pasientens munn og tenner, f. eks. diabetes, epilepsi, osteoporose).

I tilfelle det oppstår lidelser eller ubehag som resulterer fra tannbehandlingen skal pasienten umiddelbart opptre hos den behandlende tannlegen, men ikke sener enn innen 48 timer fra det momentet da feilen eller ubehagen oppstod.

REGISTRERING ON LINE

TILGJENGELIG 24 TIMER/DØGN

BETALING MED KORT

I VÅRE TANNLEGESENTRER
MOTTAR VI BETALING MED KORT

GRATIS PARKERING FOR PASIENTER

TILGJENGELIG I LØPET AV BESØKET