Kjeveortopedi

Kjeveortopedi


Ikke skam deg over smilet ditt! Maloklusjon er et problem som barn, unge og voksne kommer til oss med. I våre tannlegekontorer utfører vi kjevortopedisk behandling med bruk av faste metallreguleringer og kosmetiske reguleringer.

Kjevortopedi handler om behandling av maloklusjon og feil tannposisjon. Feilbit er reflektert på ansiktens utseende som ofte påvirker selvtillit. Hvite og velpleiede tenner vil heller ikke kompensere for riktig tannposisjon.

Kjeveortopedisk behandling kan utføres hos både barn og voksne. Ved faste tannreguleringer er det nødvendig med permanente tenner (bortsett fra vedvarende melketenner).

På Mediss tannlegekontorer er kjeveortopedisk behandling utført av tannlegen Katarzyna Rozmus som har mange suksesser på dette feltet. Behandling med faste tannreguleringer er et felt hvor hun realiserer seg i og som tar mest av hennes tid.

Eksempel på bilder

Kjeveortopedi dvs. behandling med fast tannregulering

Et fast reguleringt består av låser og ringer limt på tenner samt ståltråden som er ført gjennom dem og som er festet med elastiske ligaturer.

Tiden med reguleringen på tenner avhenger av den korrigerte malokklusjonen samt av  pasientens samarbeid (regelmessige kontroller, hygiene, bruk av bittskinne).

Faste reguleringer kan være usynlige (kompositt, kerami – pris fra 2500 zł)

samt metall (pris 1500 zł for en skinne).

Hygiene

Hygiene er svært viktig for kjeveortopediske pasjenter – regelmessig og grundig børsting av tennene, bruk av spesiell tannbørste, irrigator og munnvann.

Kjeveortopedisk behandlingsplan

1 besøk:
– Konsultasjon med detaljert presentasjon av maloklusjonen og mulige behandlingsmetoder
– Felles valg av reguleringen
– Avtrykk av tennene og bittet er tatt
– Henvisning til å ta RTG panoramabilder

Etter det første besøket utarbeider kjeveortopeden en behandlingsplan med indikasjoner og anbefalinger til pasientet basert på en klinisk undersøkelse og diagnostiske avtrykk.
Etter ca. 1 uke er det utført den andre konsultasjonen når pasienten får presentert behandlingsplanen og aksepterer den. Tannregulering blir satt på.

Etter en måned fra momentet da tannreguleringen ble satt på er det kontrollbesøk. Neste besøk i tannlegeklinikken finner sted en gang i måneden. Hvis det er nødvendig å sette på to skinner blir den andre skinnen satt på etter 2 måneder. I spesielle tilfeller er det mulig å sette på to skinner samtidig.

Hver kunde som kjøper hos oss en tannregulering får et startpakke som er nødvendign til munnhulens hygiene og kan også kjøpe Mediss dental irrigator på kampanjepris  - 110 zł.

REGISTRERING ON LINE

TILGJENGELIG 24 TIMER/DØGN

BETALING MED KORT

I VÅRE TANNLEGESENTRER
MOTTAR VI BETALING MED KORT

GRATIS PARKERING FOR PASIENTER

TILGJENGELIG I LØPET AV BESØKET