Vanling behandling

Vanling behandling


Vanlig tannbehandling er en behandling av karies. Omfanget av tannbehandling innkluderer:

  • behandling av karies
  • rekonstruksjon av tannvev (fyllinger)
  • rotkanalbehandling (endodonti) med mikroskop


Behandling av tenner under mikroskop er en av mange moderne metoder brukt av Mediss tannlegeklinikk i Gdańsku.  Takket være sin presisjon karakteriseres disse behandlingene av høy sikkerhet og høy effektivitet. Rotbehandling med en mikroskop gjør det mulig for en tannlege å behandle og fylle rotkanalene takket være tannens forstørrelsen. 
Riktig utført rotkanalbehandling er rettet mot å fjerne infisert innhold av rotkanaler  og deretter fylle dem opp til toppen av roten.


Til vår tannlegekontor henvender seg ofte pasjenter med smerte i tenner som tidligere har hatt rotkanalbehandling.
Det kan være mange grunner hvorfor denne smerten oppstår:
- ufulstendig fylling av rotkanaler under førrige rotkanalbehandling
- forlatelse av ikke funnet utstyr
- brudd på utstyret i rotkanalen under førrige rotkanalbehandlingen

Mikroskopisk tannlege


Mikroskop i våre tannlegekontorer  brukes hovedsakelig ved endodonti (rotkanalbehandlig), tann- og endodontisk kirurgi  og i periodontologi (profylakse og behandling av periodontale sykdomer og sykdomer av munnslimhinner). Takket være arbeidet med forstørret bilde kan vi nøyaktig utføre bl.a. rotspissreseksjon, se og revidere utvinningssår eller finne ødelagte tannfragmenter under kirurgisk behandling. 


 

Noen betennelser og skader på tenner utgjør en trussel for hele organismen. Bakterier som er tilstede i karies negativt påvirker ledd, hjerte, nyrer og mange andre indre organer. For å ta vare på helsen bør man systematisk sjekke tilstanden i munnhulen for å oppdate mulig trussel i tide samt velge en riktig behandling og forhindre at sykdommen utvikler seg.

Karies er det vanligste problemet som pasjenter kommer med med til en tannlege. Vanlig behandling er spesielt viktig siden den er knyttet til forebygging og behandling av den mest utbredte sykdomen i verden. Våre leger takket være bruk av de nyeste teknologiene tilbyr profesionelle tjenester av høy kvalitet.  Ved bruk av fyllinger gjenopretter vi estetikk og funksjonalitet som ligner den av naturlige tenner. Fyllinger som vi bruker ligner ekstremt mye naturlig farge og translucends av tennene.  Pasientens frykt for tannbehandling er oftest forårsaket av frykt for smerte. Derfor bryr vi oss ikke bare om vennlig atmosfære og høy profesjonalisme, men vi også utfører behandling med bruk av lattergas og bedøvelser – alt for tryghet og komfort av våre pasjenter.

Endodonti er en tannbehandling  ofte referert til som rotkanalbehandling. Endodonti er et ekstremt utviklende felt i vanlig tannbehandling. Mediss tannlegeklinikker tilbyr sine pasienter rotkanalbehandling utført med spesialutstyr.

Korrekt utført endodontisk behandling består av grundig rensing av rotkanalsystemet fra død eller smittet masse, utvidelse, desinfisering og til sist tett fylling av rotkanalene. Disse prosedyrene er mulig takket være moderne, spesialiserte endodontiske verktøy og rotfyllingssystemer.

Våre utstyr til å fylle inn kanaler med guttaperka i varme er et tråløs system fra Meta Biomed System E&Q. Master system er enkelt å bruke, minsker tiden som trengs for riktig tredimesjonal kanalfylling med guttaperka. Den kombinerer spisskondensasjonsmetoden med tredimensjonalt fylling av spissdel og alle sidekanaler. 

REGISTRERING ON LINE

TILGJENGELIG 24 TIMER/DØGN

BETALING MED KORT

I VÅRE TANNLEGESENTRER
MOTTAR VI BETALING MED KORT

GRATIS PARKERING FOR PASIENTER

TILGJENGELIG I LØPET AV BESØKET