dr n. med. Paulina Adamska

LEKARZ DENTYSTA
 
Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2020 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy dotyczącej czynników prognostycznych w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej.

Posiada liczne publikacje naukowe z zakresu chirurgii i radiologii stomatologicznej. Interesuje się chirurgią stomatologiczną, onkologią oraz stomatologią zachowawczą. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i kongresach stomatologicznych. Obecnie jest w trakcie szkolenia – Practiculum Implantologii. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W klinice zajmuje się w leczeniem chirurgicznym oraz stomatologią zachowawczą.

Interesuje się fotografią, a w czasie wolnym lubi podróżować.

Znajomość języków:

 • Język angielski

Publikacje pełnotekstowe:


 • Pałasz Paulina, Adamski Ł, Studniarek M. Osękowska E. Metody obrazowania w sterowanej regeneracji kości: a propos dwóch przypadków. TPS 2014;12:58-63. MNiSW: 3 pkt
 • Pałasz Paulina, Adamski Ł, Studniarek M. Paragangliomas: A Propos of Two Cases. Diagnostics and Treatment. Pol J Radiol 2015;80:411-6. MNiSW: 15 pkt
 • Adamski Ł, Pałasz Paulina, Sobczak-Zagalska H, Głodkowska N. Zakres tematyczny nauczania przedmiotu profilaktyka stomatologiczna na uczelniach w opinii studentów. Ann Acad Med Gedan 2016;46: 9-15. MNiSW: 5 pkt
 • Pałasz P, Adamski Ł, Chrząstek-Gorska M, Starzyńska A, Studniarek M. Contemporary diagnostic imaging for the oral squamous cell carcinoma – a review of the literaturę. Pol J Radiol 2017; 82:193-202. MNiSW: 15 pkt
 • Grabowska A, Czaja A, Kozłowska E, Pałasz P. MOOCs in SP4CE - case studies (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship). 14th International Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications ICETA. 2016;73-78. MNiSW: 10 pkt
 • Czaja A, Grabowska A, Kozłowska E, Pałasz P. Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE ERASMUS+. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 2017;52:19-24. MNiSW: 10 pkt
 • Starzyńska A, Sejda A, Adamska P, Marvaso G, Sakowicz-Burkiewicz M, Adamski Ł, Jereczek-Fossa BJ. Prognostic value of the PIK3CA, AKT, PTEN mutations in oral squamous cell carcinoma: literature review. Arch Med Sci 2021; doi: 10.5114/aoms.2018.77859. IF: 2,807 pkt; NiSW 70
 • Starzyńska A, Adamska P, Adamski Ł. The topographic relationship between the maxillary teeth roots and the maxillary sinus floor,  ssessed using panoramic radiographs. Eur J Transl Clin Med 2018;1(2):31-35. DOI: 10.31373/ejtcm/102746
 • Studniarek M, Adamska P. Diagnostic imaging of oral squamous cell carcinoma. W: Textbook of oral cancer: prevention, diagnosis and management. Cham: Springer, 2020 MNiSW 20
 • Oleszkiewicz-Śpiołek J, Adamska P, Marvaso G, Jereczek-Fossa BA, Wychowanski P, Starzyńska A. Assessment of awareness of human papillomavirus infection impact on oral cavity among patients. Postępy Dermatologii i Alergologii/Advances in Dermatology and Allergology 2020; doi:10.5114/ada.2020.97396 IF: 1,361 pkt; MNiSW: 70
 • Starzyńska A, Sejda A, Adamski ŁJ, Adamska P, Pęksa R, Sakowicz-Burkiewicz M, Wychowański P, Jereczek-Fossa BJ. The B7 family molecules in oral squamous cel carcinoma: a systematic review. PART I: B7-H1 (PD-L1) and B7-DC (PD-L2). Postępy Dermatologii i Alergologii/Advances in Dermatology and Allergology 2020; IF: 1,361 pkt; MNiSW: 70
 • Starzyńska A, Sejda A, Adamski ŁJ, Adamska P, Pęksa R, Sakowicz-Burkiewicz M, Wychowański P, Jereczek-Fossa BJ. The B7 family molecules in oral squamous cel carcinoma: a systematic review. PART II: B7-1, B7-2, B7-H2, B7-H3, B7-H4, B7-H5 (VISTA), B7-H6 and B7-H7. Postępy Dermatologii i Alergologii/Advances in Dermatology and Allergology; IF: 1,361 pkt; MNiSW: 70
 • Bielicka P, Adamska P, Adamski Ł, Soroka-Letkiewicz B, Starzyńska A. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie martwicy kości szczęk związanej z lekami. For Med. Rodz 2020;14(4). MNiSW: 5 pkt
 • Adamska P, Adamski ŁJ, Studniarek M, Starzyńska A. Rozszczep podniebienia – porownanie badania pantomograficznego i tomografii komputerowej wiązki stożkowej. TPS 2020;9/20 MNiSW: 5 pkt
 • Starzyńska A, Adamska P (dwóch pierwszych autorów), Sejda A, Sakowicz-Burkiewicz M, Adamski ŁJ, Marvaso G, Wychowański P, Jereczek-Fossa BA. Any Role of PIK3CA and PTEN Biomarkers in the Prognosis in Oral Squamous Cell Carcinoma? Life 2020, 10, 325; IF: 2,991 pkt; MNiSW: 70
 • Kaczoruk Wieremczuk M, Adamska P, Pyrzowska D, Starzyńska A. Ekstrakcja zęba mlecznego u pacjenta z deficytem dehydrogenazy acylo-koenzymu A średniołańcuchowych kwasow tłuszczowych – opis przypadku. TPS 2020; 11-12: 21-25. MNiSW: 5 pkt
 • Wychowański P, Starzyńska A, Jereczek-Fossa BA, Iwanicka-Grzegorek E, Kosewski, P, Adamska P, Woliński J. The Effects of Smoking Cigarettes on Immediate Dental Implant Stability—A Prospective Case Series Study. Appl. Sci. 2021, 11, 27. IF: 2,474 pkt; MNiSW: 70
 • Adamska P, Adamski ŁJ, Musiał D, Tylek K, Studniarek M, Wychowański P, Kaczoruk- Wieremczuk M, Pyrzowska D, Jereczek-Fossa BJ, Starzyńska A. Panoramic radiograph – a useful tool to assess the difficulty in extraction of third molars. EJTCM 2020;3(2):44-52. MNiSW: 5 pkt

Certyfikaty: