Rentgen panoramiczny z cefalometrią – Hyperion X9

Hyperion X9

to najnowszej generacji pantomograf i cefalostatem. Seria X9 jest koncepcją modułową, która obejmuje wszystkie rodzaje badań stomatologicznych od pantomogramów przez cefalometrię .

3 w 1

Panorama od A do Z.

Kilkanaście trybów panoramiczych obejmujących poszczególne struktury anatomiczne, stawy skroniowo-żuchwowe, zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe.

Podstawowe funkcje aparatu.

  • 12 programów panoramicznych
  • 14 programów do badań stawów skroniowo-żuchwowych
  • 10 programów cefalometrycznych
  • dwa niezależne sensory: do wykonywania zdjęć 2D kolorowy,
  • dotykowy wyświetlacz do maksymalnego uproszczenia obsługi
  • całkowity czas ekspozycji w trakcie wykonywania tomografii: 3,6 sek.
  • czas rekonstukcji badania: 15 sek.
  • wielkość woksela oraz grubość warstwy: 0,075 mm