Konservative behandlingsfyllinger

 • 1 års garanti med riktig bitt,

 • 6 måneders garanti for fyllinger i melketenner,

 • 3 måneders garanti for restaureringer i døde tenner eller når fyllingen dekker mer enn 50 % av tannens volum

Protesebehandling

 • 1 års garanti for kronrot-innlegg

 • 2 års garanti for faste og flyttbare protetiske restaureringer

For protesearbeid blir garantien gyldig etter fullføring av protesebehandlingsplanen som ble utarbeidet av den behandlende legen.

Implantologisk behandling

 • 10 års garanti for det implanterte implantatet

 • 2 års garanti for protesearbeid på implantater

 • 3 måneders garanti for restaureringer i døde tenner eller når fyllingen dekker mer enn 50 % av tannens volum

I tilfelle manglende tenner, som ikke byttes ut, forkortes garantien til 6 måneder.

Garantibetingelser

 • kontroll av den behandlende legen minst en gang i året, med mindre legen anbefaler noe annet

 • systematisk hygiene (skalering, sandblåsing og fluorisering) hver 6. måned

 • opprettholde munnhygiene i samsvar med mottatte anbefalinger

 • umiddelbar implementering av anbefalingene fra den behandlende legen som anbefales under oppfølgingsbesøkene

Garantien dekker ikke

 • midlertidig arbeid, f.eks. midlertidige kroner, øyeblikkelige proteser

 • arbeid som pasienten har blitt informert om en begrenset eller ingen garanti for og har blitt utført på pasientens forespørsel

 • reparerte eller limte proteser utenfor Mediss Tannklinikk

Skader som følge av garantien dekkes ikke av garantien

 • manglende overholdelse av anbefalingene om munnhygiene

 • manglende overholdelse av anbefalingene fra den behandlende legen

 • vises ikke ved kontroller

 • mekanisk skade

 • skade på tannkronene mellom tannbesøk under rotkanalbehandling

 • skade på tannkroner etter rotkanalbehandling, som ikke ble gjenopprettet protesisk

 • bare en del av restaureringen mangler fra tennene, og som en konsekvens blir det protetisk etterfylte området overbelastet

 • bentap og periodontale endringer

 • rettelser gjort på andre tannlegekontorer

 • en sykdom som har en negativ innvirkning på tilstanden til pasientens munnhule og tenner, f.eks. diabetes, epilepsi, osteoporose)

I tilfelle ubehag som følge av tannbehandling, bør pasienten umiddelbart oppsøke den behandlende legen, men senest 48 timer etter at feilen eller ubehaget oppstår. Garantien dekker ikke kostnadene ved å få pasienten til Mediss Tannklinikk.