Panoramisk røntgen med kefalometri – Hyperion X9

Hyperion X9

er siste generasjons pantomograf og cefalostat. X9-serien er et modulkonsept som dekker alle typer tannundersøkelser, fra røntgenbilder til cefalometri.

3 i 1

Panorama fra A til Å.

Mer enn et dusin panoramamoduser, inkludert individuelle anatomiske strukturer, temporomandibulære ledd, bitewebilder.

Grunnleggende kamerafunksjoner.

  • 12 panoramaprogrammer12 panoramaprogrammer
  • 14 programmer for å undersøke de temporomandibulære leddene
  • 10 cefalometriske programmer
  • to uavhengige sensorer: for å ta 2D-bilder
  • farge, berøringsskjerm for å forenkle betjeningen så mye som mulig
  • total eksponeringstid under tomografi: 3,6 sek.
  • gjenoppbyggingstid: 15 sek.
  • voxel størrelse og lagtykkelse: 0,075 mm