Umów wizytę

Zadzwoń do nas +48 888 600 602

Leczenie zachowawcze-wypełnienia


gwarancja 1 rok przy prawidłowym zgryzie

gwarancja 6 m-cy dla wypełnień w zębach mlecznych

gwarancja 3 m-ce dla wypełnień w zębach martwych lub gdy wypełnienie obejmuje więcej niż 50% objętości zęba

Leczenie protetyczne


gwarancja 1 rok na wkłady koronowo-korzeniowe

gwarancja 2 lata na uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome

Dla prac protetycznych gwarancja uzyskuje ważność w momencie zakończenia realizacji planu leczenia protetycznego ustalonego przez lekarza prowadzącego.

Leczenie implantologiczne


gwarancja 10 lat na wszczepiony implant

gwarancja 2 lata na prace protetyczne na implantach

W przypadku braków w uzębieniu, które nie zostaną uzupełnione, gwarancja zostaje skrócona do 6 miesięcy.

Warunki gwarancji


kontrola u lekarza prowadzącego minimum 1 raz do roku, chyba, że lekarz zaleci inaczej

systematyczna higienizacja (scaling, piaskowanie i fluoryzacja) co 6 miesięcy

utrzymywanie higieny jamy ustnej zgodnie z otrzymanymi zaleceniami

niezwłoczne wykonanie zaleceń lekarza prowadzącego zaleconych podczas wizyt kontrolnych

Gwarancja nie obejmuje


prac tymczasowych, np. korony tymczasowe, protezy natychmiastowe

prac, co do których Pacjent został poinformowany o ograniczonej, bądź braku gwarancji i zostały one wykonane na życzenie Pacjenta

protez naprawianych, bądź klejonych poza Mediss Dental Clinic

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku


niestosowania się do zaleceń w zakresie higieny jamy ustnej

niestosowania się do zaleceń w zakresie zaleceń i wskazań lekarza prowadzącego

niestawiania się na wizyty kontrolne

uszkodzeń mechanicznych

uszkodzeń koron zębowych pomiędzy wizytami zębów w trakcie leczenia kanałowego

uszkodzeń koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym, których nie odbudowano protetycznie

uzupełnienia jedynie części braków zębowych i w konsekwencji przeciążenia strefy uzupełnionej protetycznie

zaniku kości i zmian w przyzębiu

poprawek wykonanych w innych gabinetach stomatologicznych

choroby, mającej niekorzystny wpływ na kondycję jamy ustnej i uzębienia Pacjenta, np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza)

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek dolegliwości będącej skutkiem leczenia stomatologicznego, Pacjent powinien niezwłocznie stawić się u lekarza prowadzącego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu wystąpienia wady, bądź dyskomfortu. Gwarancja nie obejmuje kosztów dotarcia pacjenta do Mediss Dental Clinic.

Copyrights: © MEDISS - Dental Clinic Wszelkie prawa zastrzeżone